Uppföljning

En effektiv inköpsorganisation mäter och följer upp både sin egen och internkundens verksamhet, samt affärer med externa leverantörer. Resultatet av detta arbete används för att styra verksamheten och genomföra förbättringar. Uppföljning

Processkategorier under Uppföljning


Artiklar under Uppföljning


Dela med dig:
  • Facebook
  • LinkedIn
  • Twitter
  • email
  • Ladda ner White paper

  • Verktyg för spendanalys

    Vill Du få kontroll över din inköpsvolym? Behöver Du ett verktyg för spendanalys?
    Spendency