Artiklar

Bland våra artiklar hittar du grundläggande fakta om metoder, strategier och verktyg som du som inköpare kan behöva i ditt dagliga arbete. Välkommen till EFFSO Tools!

Kategorier


EFFSO Tools artikel

Finansieringsupplägg för tjänstebilar

Val av finansieringsupplägg för tjänstebilar På en direkt fråga till ett antal inköpschefer om hur de skulle prioritera kategorin tjänstebilar skulle de flesta av dem säkerligen placera den långt ner på grund…

EFFSO Tools artikel

Livscykelkostnader

Livscykelkostnader (Life Cycle Costing – LCC) Obs, notera att termen LCC inom inköpsvärlden även används som en förkortning för Low-Cost Countries. Analys av Livscykelkostnader är en teknik för att inom exempelvis Inköp…

EFFSO Tools artikel

Risker i inköpsarbete

Med dagens globala och snabbt föränderliga försörjningskedjor finns ett behov av att riskbedöma en större bild än tidigare. Målet med riskbedömningsarbete är att skydda och förbättra ett företags huvudsakliga mål, i regel…

EFFSO Tools artikel

Kategorisering av inköp

När man kategoriserar inköp hamnar man ofta i vägval av typen –”Ska jag kategorisera en profilklädesleverantör som reklamartiklar eller som arbetskläder?”. Nedan följer parametrar kring vad som kan påverka indelningen i kategorier. Det…