Artiklar

Bland våra artiklar hittar du grundläggande fakta om metoder, strategier och verktyg som du som inköpare kan behöva i ditt dagliga arbete. Välkommen till EFFSO Tools!

Kategorier


EFFSO Tools artikel

Ändringshantering, ÄTA

Syfte och användning Vid större entreprenader är det nästan ofrånkomligt att det blir ändringar och tillägg, ofta benämns dessa ÄTA (ändrings och tilläggsarbeten), andra benämner dem plusminusarbeten.  ÄTA kan delas in i…

EFFSO Tools artikel

Överföring av geoteknisk risk

Ansvar för massbalans. Syfte och användning Vi markentreprenader utgör jordförhållandena en risk i och med att jorden endast undersöks i vissa enstaka provhål. Resultatet kan bli att det blir väldigt stort överskott…

EFFSO Tools artikel

Entreprenadkontrakt

Entreprenadkontrakt är i de flesta fall mycket komplexa kontrakt med många olika delar som utformas av olika individer hos de respektive avtalsparterna. (mer …)

EFFSO Tools artikel

Entreprenadformer

Det finns flera sätt att lägga upp en entreprenad, med olika för- och nackdelar som följd. Större entreprenader delas upp i flera delar, de olika delarna kan läggas upp i olika former.…

EFFSO Tools artikel

Hantering av entreprenader

Precis lika viktigt som en väl genomförd entreprenadupphandling, med därtill hörande avtal, är hanteringen under entreprenadtiden. Störst fokus brukar ligga på ändrings- och tilläggsarbeten (ÄTA), men även kvalitetssäkring, samordning och tidsuppföljning är…

EFFSO Tools artikel

Entreprenadövertaganden

Ett av de viktigaste villkoren i entreprenadkontrakt är det så kallade övertagandet. I enkla termer kan övertagandet beskrivas med en kontroll om att entreprenaden överensstämmer med kontraktet och att beställaren övertar ansvaret.…