Ämnen: Strategi

EFFSOs konsulter, som är vana att jobba med implementering av kategoristyrt inköp

Att hålla kategoristyrning vid liv

Det handlar om förändring En implementering av kategoristyrning handlar om förändring – att göra saker på ett nytt sätt för att uppnå nya resultat. Förändrat arbetssätt, förändrade processer, förändrad styrningsmodell, förändrade kompetenskrav…