Processer: Taktiskt inköp

En man sitter och lyssnar på när en kvinna pratar på ett möte.

Förhandlingsstrategi och förhandlingstaktik

Hur får man till en framgångsrik förhandling? Rätt förhandlingsstrategi är en av framgångsfaktorerna för en effektiv förhandling. Övriga framgångsfaktorer är: Leverantörsutvärdering Definiering av mål Förhandlingsstrategi Prioritering av eftergifter Planering av förhandlingsrundor Organisering…

EFFSO Tools artikel

Ramavtal, avropsavtal

Vad är ett ramavtal? Ramavtal är ett samlingsbegrepp för köpeavtal som bildar ramverk för kommande köp av generisk natur. Ramverket i sig liknar vilket annat köpeavtal som helst, med allmänna och särskilda…

EFFSO Tools artikel

Ändringshantering, ÄTA

Syfte och användning Vid större entreprenader är det nästan ofrånkomligt att det blir ändringar och tillägg, ofta benämns dessa ÄTA (ändrings och tilläggsarbeten), andra benämner dem plusminusarbeten.  ÄTA kan delas in i…

EFFSO Tools artikel

Upphandling

I förlängningen av en sortimentsstrategi formuleras upphandlingsstrategier för varje upphandling, ibland kallas dessa även anskaffningsstrategier. För att få optimal nytta av strategin förnyas den gärna flera gånger under upphandlingen. En upphandlingsstrategi bör…

EFFSO Tools artikel

Viten och skadestånd

Skadestånd och viten är det område där juridik och ekonomi möter varandra som mest tydligast. Juridiska begrepp och ordval har signifikant påverkan på priser, kostnader och lönsamhet. Parternas avtal samt bakomliggande lagstiftning…

EFFSO Tools artikel

Logistiklänkar

Logistiknätverk 12 Manage SCM Global Scorecard Irish Institute of Purchasing and Materials Management Logistics and Supply Chain Knowledge Development Centre PLAN, Nätverket för logistiker Supply Chain Network, Nätverket för logistiker och inköpare…