Operativt inköp

Det operativa inköpet är som regel inriktat på orderläggning, leveransbevakning och allt annat dagligt problemlösande som uppkommer vid förvaltning av kontrakt och leverantörsbas. Operativt inköp

Processkategorier under Operativt inköp


Artiklar under Operativt inköp


Dela med dig:
  • Facebook
  • LinkedIn
  • Twitter
  • email
  • Ladda ner White paper

  • Verktyg för spendanalys

    Vill Du få kontroll över din inköpsvolym? Behöver Du ett verktyg för spendanalys?
    Spendency