Avropsbeordring och avropsorder

I många fall består en avtalssituation i att parterna ingått ett ramavtal, utan bestämda kvantiteter. En liknande situation är leveransavtal utan exakt givna leveranstidpunkter. I dessa båda fall måste köparen signalera till leverantören när och hur mycket som ska levereras. Här beskrivs de vanligaste metoderna för sådan signalering:

Skriftlig avropsorder

Köparen översänder en skriftlig order (=beställning) som uttrycker att det är fråga om ett avrop under parternas ramavtal. Beställningen brukar innehålla uppgifter om leveranstidpunkt, orderkvantitet, leveransplats och om det finns något som avviker från ramavtalets bestämmelser. Om det finns avvikelser från ramavtalsbestämmelserna måste leverantören bekräfta dessa för att de ska bli gällande.

Avrop genom fullmakt

En annan part än köparen får fullmakt att göra avrop under det av köparen ingångna ramavtalet. Denna part kan exempelvis vara en annan leverantör. Den som gör avropet blir dock inte part i avtalet, utan agerar bara i köparens namn. Det innebär exempelvis att fakturor går direkt till köparen. Den här typen av fullmakt är exempelvis vanlig vid avrop under centrala fraktavtal, men det kan även handlat om att köparen handlat upp insatsmaterial av en enhetlig kvalitet som flera leverantörer ska använda sig av.

Webbportal

Köparen loggar in på leverantörens webbportal och registrerar sina avrop där. Det är ett av de mest dominerande förfarandena hos grossister. Metoden fungerar dock för mycket annat från industriprodukter till sådant som levereras via detaljhandeln.

Elektroniskt avrop (EDI)

Avrop görs ungefär som för skriftlig beställning, men all kommunikation sker elektroniskt via ett fördefinierat filformat. Vanliga format är X12 och EDIFACT.

Inköpskanban / leverantörskanban

Materialkort, s.k. kanban, lagras ihop med materialet i lastbärarna. När en lastbärare är helt eller delvis tom plockas kanbankortet ur och skickas till leverantören som en beställning som ordererkänns av leverantören. Nästa leverans innehåller nya kanbankort osv. I vissa fall omvandlar man urplockade kanbankort till skriftliga eller elektroniska beställningar i inköpssystemet. Fördelen med det är att man får bättre kontroll över inköpsorderstocken. En förenklad variant är att man river av en utpekad del av kanbankortet som sparas för matchning mot ordererkännanden.

Leverantören skapar själv avropsorder

Genom att ge leverantören tillgång till lagersaldon kan man skapa ett beställningspunktsystem där leverantören själv skapar en avropsorder. Tillgången kan antingen ske genom att saldon redovisas över internet, via inloggning i ett system eller genom att leverantören får fysisk tillgång till lagret. Avropsordern kan skapas genom att leverantören får en begränsad inloggning i köparens inköpssystem för att skapa avropsorder. Alternativt skickar leverantören ett ordererkännande. Detta förfarande är vanligt i s.k. leverantörsstyrda lager och finns även i vissa system för avhjälpande underhåll.

Konkludent beställning

Avrop sker på ett konkludent sätt. Exempelvis kan köparen återsända en tom lastbärare, vilket innebär att den ska fyllas och levereras på nytt. Kvantiteterna kan alltså inte bli större än lastbärarnas volymcykeltid. Ett annat exempel är att köparen skickar en reservdel för upparbetning. Det är alltså översändandet som är den konkludenta handlingen. Konkludent beställning kan kombineras med ett system där leverantören själv skapar avropsorder i köparens inköpsystem för att fakturor ska kunna hanteras på ett effektivt sätt,

Läs mer om avtal


Läs mer om logistik

 • INLäGG
  Den digitala fjärilseffekten

  Naturlagarna har fascinerat människor i alla tider. Vad är det som driver väder och geologiska fenomen...[Läs mer]

 • INLäGG
  Varför räcker inte garderoben?

  På de allra flesta företag tillhandahålls arbetskläder till medarbetarna. Specialsydda med fräcka färger och finesser skapas...[Läs mer]

 • INLäGG
  Tre metoder - Samma fråga

  Tillverkande industri, serviceföretag och offentlig sektor är bara några exempel på branscher där man fokuserar på förbättring och effektivisering....[Läs mer]

 • INLäGG
  Materialförsörjningsavtal

  Sedan många år har det varit en trend att outsourca hela ansvaret för materialförsörjning. Det vill...[Läs mer]

 • ARTIKEL
  Logistiklänkar

  Logistiknätverk 12 Manage SCM Global Scorecard Irish Institute of Purchasing and Materials Management Logistics and Supply...[Läs mer]

 • ARTIKEL
  Logistik för inköpare

  Många köp omfattar någon form av logistiskt upplägg, därför har logistiken alltid varit en central kunskap...[Läs mer]

 • INLäGG
  Lagerstorlek

  Bloggen har en viss läsekrets med stort intresse för lager och logistik. Även om det här inte är en...[Läs mer]

 • INLäGG
  Ekonomisk orderkvantitet

  När man gör leverantörsbedömningar så är det vanligt att fråga om leverantörens egen anskaffning. Man frågar ofta om deras syn på...[Läs mer]

 • INLäGG
  Ledtidsreduktion - Spaghettidiagram

  Jag tänkt hålla mig kvar vid gårdagens ämne, ledtidsreduktion. I verkstadsindustrin är spaghettidiagramet vanligt förekommande. På en planlösning, fabrikslayout eller...[Läs mer]

 • INLäGG
  Leverantörsstyrt lager

  Det här en inköpsstrategi som ligger långt fram i van Weeles utvecklingsfaser, någonstans i fas fem eller sex....[Läs mer]


Dela med dig:
 • Facebook
 • LinkedIn
 • Twitter
 • email
Skriv ut: Skriv ut:  
 • Ladda ner White paper

 • Verktyg för spendanalys

  Vill Du få kontroll över din inköpsvolym? Behöver Du ett verktyg för spendanalys?
  Spendency