Artiklar

Bland våra artiklar hittar du grundläggande fakta om metoder, strategier och verktyg som du som inköpare kan behöva i ditt dagliga arbete. Välkommen till EFFSO Tools!

Kategorier


EFFSO Tools artikel

Prismodeller

Priset för en produkt bestäms av faktorerna produktkostnader, kundvärde, marknadsvärde och prismodell. Produktkostnaderna är de kostnader som leverantören har för att utveckla, tillverka och sälja produkten. Kundvärdet är det värde produkten har…

God kundservice ger nöjda kunder

Kundservice, leveransservice

En allmänt etablerad definition av logistik från CSCMP (Council of Supply Chain Management Professionals) lyder: ”Logistik är planering, implementering, styrning och kontroll av effektivitet i materialflöde och tillhörande administrativt flöde, från materialförsörjning…

EFFSO Tools artikel

Avropsbeordring och avropsorder

I många fall består en avtalssituation i att parterna ingått ett ramavtal, utan bestämda kvantiteter. En liknande situation är leveransavtal utan exakt givna leveranstidpunkter. I dessa båda fall måste köparen signalera till…

EFFSO Tools artikel

Standardavtal – översikt

Standardavtal fyller en central funktion på en inköpsavdelning. Standardavtal är den mest tidseffektiva metoden att producera stora mängder avtal och i stort sett alla inköpsavdelningar använder sig av dessa dokument. Det går…

EFFSO Tools artikel

Logistik för inköpare

Många köp omfattar någon form av logistiskt upplägg, därför har logistiken alltid varit en central kunskap för inköparna. Nedan förklaras begrepp inom logistiken som ligger nära inköpsområdet. Begreppen är alfabetiskt sorterade: Beställningspunktsystem…

EFFSO Tools artikel

Felansvar, garantier, reklamation

Leverantörens felansvar kan delas in i tre huvudkategorier: Ansvaret för händelser under leveranstiden Ansvaret för (urpsrungliga) fel som uppträder inom en viss avtalad tid Lagstadgat produktansvar (samt produktsäkerhetsansvar). Ansvaret under leveranstiden, ”risken”…

EFFSO Tools artikel

Kvalitetssäkring relaterat till inköp

Centralt i inköpsarbetet är att kvalitetssäkra köpen. Oftast styrs kvalitetssäkringen redan i avtalen mellan parterna. En variant är att styra leverantörerna genom en leverantörshandbok. Vilken typ av kvalitetssäkring som väljs styrs av…