Artiklar

Bland våra artiklar hittar du grundläggande fakta om metoder, strategier och verktyg som du som inköpare kan behöva i ditt dagliga arbete. Välkommen till EFFSO Tools!

Kategorier


EFFSO Tools artikel

Att avsluta en leverantörsrelation i förtid

Leverantörsrelationer inleds normalt sett med en förhoppning om ett oproblematiskt samarbete under hela avtalstiden. Ofta tänker man sig en längre relation med avtalsförlängningar och en positiv utveckling. Men så blir det inte…

EFFSO Tools artikel

Ramavtal, avropsavtal

Vad är ett ramavtal? Ramavtal är ett samlingsbegrepp för köpeavtal som bildar ramverk för kommande köp av generisk natur. Ramverket i sig liknar vilket annat köpeavtal som helst, med allmänna och särskilda…

EFFSO Tools artikel

Köplagen SFS 1990:931

Inledande bestämmelser Tillämpningsområde 1 § Denna lag gäller köp av lös egendom. Lagen gäller i tillämpliga delar även byte av lös egendom. Lagen gäller inte överlåtelse av tomträtt. Vid köp av byggnad…

EFFSO Tools artikel

Viten och skadestånd

Skadestånd och viten är det område där juridik och ekonomi möter varandra som mest tydligast. Juridiska begrepp och ordval har signifikant påverkan på priser, kostnader och lönsamhet. Parternas avtal samt bakomliggande lagstiftning…

EFFSO Tools artikel

Avtalsterminologi

Acceptfrist Den tid som en anbudsgivare, såväl köpare som säljare, är bunden av sitt anbud. Om motparten accepterar anbudet inom acceptfristen har ett bindande avtal kommit till stånd.   Anbud Läs offert.…

EFFSO Tools artikel

Standardavtal – översikt

Standardavtal fyller en central funktion på en inköpsavdelning. Standardavtal är den mest tidseffektiva metoden att producera stora mängder avtal och i stort sett alla inköpsavdelningar använder sig av dessa dokument. Det går…

EFFSO Tools artikel

Dokumentation av avtal

I princip alla köpeavtal ställer krav på leverans av någon form av dokumentation. Mängden och nivån på dokumentationen brukar öka med graden av produktens förädling. Exempelvis kan köp av en råvara endast…

EFFSO Tools artikel

Felansvar, garantier, reklamation

Leverantörens felansvar kan delas in i tre huvudkategorier: Ansvaret för händelser under leveranstiden Ansvaret för (urpsrungliga) fel som uppträder inom en viss avtalad tid Lagstadgat produktansvar (samt produktsäkerhetsansvar). Ansvaret under leveranstiden, ”risken”…