Artiklar

Bland våra artiklar hittar du grundläggande fakta om metoder, strategier och verktyg som du som inköpare kan behöva i ditt dagliga arbete. Välkommen till EFFSO Tools!

Kategorier


EFFSO Tools artikel

Ramavtal, avropsavtal

Vad är ett ramavtal? Ramavtal är ett samlingsbegrepp för köpeavtal som bildar ramverk för kommande köp av generisk natur. Ramverket i sig liknar vilket annat köpeavtal som helst, med allmänna och särskilda…

EFFSO Tools artikel

Leveransåtagande

Synonymt Leveransutfästelse. Syfte och användning Leveransåtagandet är ofta den mest centrala i de flesta leveransavtal. Leveransåtagande förpliktigar leverantören att leverera en viss volym per tidsenhet. Trots sin korthet har leveransåtagande enorm betydelse,…

EFFSO Tools artikel

Avtalets ikraftträdande

Syfte och användning Ett avtal kan träda ikraft på många sätt, anbud och accept, konkludent handlande eller passivitet. För att förtydliga om ett avtal träder ikraft eller inte är det brukligt att…

EFFSO Tools artikel

Neutralisering av oklarhetsregeln

Syfte och användning Oklarhetsregeln är en viktig regel vid tolkning av avtal. Vid ensidigt upprättade standardvillkor kan parten som upprättat villkoret vilja neutralisera denna regel för att gardera sig i det fall…