| Blogginlägg

Gör inköpsrapporten till ditt prestations- och planeringsverktyg

Inköpsrapportering varierar mycket från organisation till organisation. Vissa drar bara ut automatiska rapporter ur inköpssystemet, medan andra har individuella och detaljerade statusrapporter. Syftet är att förse ledning, ägare och andra intressenter med nödvändig information för att fatta beslut och styra. Trots det viktiga syftet är det både inköpare och andra professioner som våndas över sina månadsrapporter. Det upplevs helt enkelt som tråkigt att skriva dem. Men det går faktiskt att vända rapporten till mer egen nytta. Se istället månadsrapporten som ett av dina egna planeringsverktyg, där du för upp nya projekt, kryssar för avklarade och rapporterar in dina framgångar. Helt plötsligt kan du refleketar över hur mycket du åstadskommer, vilket sporrar dig att åstadkomma mer!

Har du inte redan en rapportmall för din inköpsmånadsrapport så låt dig inspireras av nedanstående exempel, som är en syntes av månadsrapporter hos några olika inköpsorganisationer:

Dokumentmall för en inköpsrapport (öppnas i nytt fönster)

Fokusera på indirekt material för att ta hem besparingar

| Blogginlägg

En modern inköpsfunktion jobbar konstant med att proaktivt identifiera besparingspotential och effektiviseringar inom sin leverantörsbas. Något som såklart är än mer viktigt i en lågkonjunktur. När ekonomin vänder neråt är en av de mest effektiva strategierna att öka fokus på inköp av indirekt material. Indirekt material utgör ofta en stor del av inköpsvolymen för många…

Affärskvinna diskuterar på ett möte

Tail spend: Kostnaden för en stor leverantörsbas blir större och större

| Blogginlägg

En vanlig riktlinje för inköpsavdelningar är att det är viktigt att konsolidera sin spend till ett färre antal leverantörer. Inköp samlar volymer hos färre leverantörer för att få bättre priser och mer effektiva processer, vilket i sin tur sparar organisationen pengar. Trots detta är det inte ovanligt att det smyger sig in några leverantörer som…

Klocka, besparingsinitiativ

Besparingsinitiativ: Våga lägg tid på analysfasen

| Blogginlägg

När ekonomin bromsar in får inköp ofta det tunga ansvaret att begränsa utgifterna. Detta kan göras på ett flertal sätt, från långsiktigt inköpsarbete via kategoristyrning till kortsiktiga lösningar som köpstopp för att drastiskt reducera kostnaderna. En attraktiv mellanväg är riktade besparingsinitiativ. Det betyder att inköp använder flertalet verktyg som finns att hämta i kategoristyrningens verktygslåda…