Etiketter: inköpsprocess

EFFSO Tools artikel

Debriefing

Debriefing är egentligen en psykologiterm som syftar på en metod för att återhämta sig från en traumatisk händelse. Många inköpare använder sig av termen och syftar då på den process med vilken man…

EFFSO Tools artikel

KPIer i Kraljics matris

För ett par år sen publicerade den här bloggen ett inlägg på temat hur man kan gå till väga för att välja nyckeltal. Det inlägget kanske inte precis innehöll någon djupare analys,…

EFFSO Tools artikel

V-modeller

Det blir allt vanligare med s.k V-modeller i leveranskontrakt av mer komplex karaktär. Syftet är att beskriva en del av leveransprocessen. Oftast handlar det om att visualisera vissa delar av kvalitetssäkringen, men en del…

EFFSO Tools artikel

Multipla leverantörssajter

Om vi studerar en klassisk orderprocess för en tillverkande industri så kommer vi snabbt att finna att informationsflödet passerar ett antal viktiga personer. De flesta ser nog ett ganska rakt och fint flödestänkande…

EFFSO Tools artikel

Processutveckling del II

Förra veckan presenterades en lista med processutvecklingsverktyg. Om man nu skulle ta ut någon som är särskilt betydelsefull så är värdeflödesanalysen en sådan. Denna har sitt ursprung i tillverkande industri, men i motsats…