Severability-klausul

Bestämmelses ogiltighet, strikt tolkning.

Syfte och användning

I komplexa avtal kan det hända att parterna inte kan förutsäga konsekvenserna av alla skrivningar. För att avtalet ändå inte skall vara ogiltigt så friskriver man sig från denna händelse.

Exempel 1

Skulle någon bestämmelse eller del därav i Avtalet befinnas vara ogiltig, skall detta inte innebära att Avtalet i dess helhet är ogiltigt. Istället skall, i den mån ogiltigheten väsentligen påverkar parts utbyte av eller prestation enligt Avtalet, skälig jämkning av Avtalet ske.

Exempel 2 (engelska)

Should any clause of the present Agreement be found unenforceable, whenever possible this will not affect any other clause and each will remain in full force and effect.

Läs mer om avtalsklausul


Dela med dig:
  • Facebook
  • LinkedIn
  • Twitter
  • email
Skriv ut: Skriv ut:  
  • Ladda ner White paper

  • Verktyg för spendanalys

    Vill Du få kontroll över din inköpsvolym? Behöver Du ett verktyg för spendanalys?
    Spendency