Severability-klausul

Bestämmelses ogiltighet, strikt tolkning.

Syfte och användning

I komplexa avtal kan det hända att parterna inte kan förutsäga konsekvenserna av alla skrivningar. För att avtalet ändå inte skall vara ogiltigt så friskriver man sig från denna händelse.

Exempel 1

Skulle någon bestämmelse eller del därav i Avtalet befinnas vara ogiltig, skall detta inte innebära att Avtalet i dess helhet är ogiltigt. Istället skall, i den mån ogiltigheten väsentligen påverkar parts utbyte av eller prestation enligt Avtalet, skälig jämkning av Avtalet ske.

Exempel 2 (engelska)

Should any clause of the present Agreement be found unenforceable, whenever possible this will not affect any other clause and each will remain in full force and effect.

Bonus eller vite?

Servicenivåavtal, nyckeltalsmodeller och incitamentssystem är favoritämnen i många inköparkretsar. Inför varje nytt avtal hettar diskussionen till och inköparna verkar kunna allt om hur man utformar modeller. Svårare blir det senare när man ska beskriva vilka resultat som modellerna uppnår. Frågar man några inköpare är det sannolikt att man får svar som: Mätbarheten var dålig så…

Städsegröna avtal – Bra eller dåligt?

Att hamna i ett avtalslöst tillstånd kan vara en rysare, särskilt om det rör en affärskritisk produkt. Plötsligt så står man där utan leveransåtagande – utan någon som är tvingad att leverera, eftersom man hade glömt att avtalstiden löpt ut. Men det här är ett problem som de flesta inköpare förebygger – man tecknar städsegröna…