Rättigheternas övergång

Syfte och användning

Vid de flesta köp som omfattar fast eller lös egendom eller tjänster som leder till att någon form av immateriel egenedom övergår, kan det, för tydlighetens skull, vara viktigt att avtala vilka rättigheter som skall övergå (eller inte övergå), samt när övergång skall ske.

Exempel

Följande rättigheter övergår från köpare till säljare:

Besittningsrätt
Nyttjanderätt (för tester)
Nyttjanderätt (kommersiellt bruk)
Äganderätt
Upphovsrättigheter
Publiceringsrättigheter
Rätt mångfaldiga för eget bruk
Rätt att nyttja i offerter gentemot tredje part.
Patenträttigheter
Annan rättighet…………….

Nämnda rättigheterna

Övergår vid avtalsskrivning
Övergår vid första betalning
Övergår vid full betalning
Övergår vid överlämnande
Övergår efter driftstart
Övergår efter provdrift
Vid slutbesiktning
Övergår vid godkänt övertagande

Säljaren har rätt att genom skriftligt meddelande återta följande rättigheter:

__________________, i det fall följande villkor inte uppfylls: __________________.

Läs mer om avtalsklausul


Dela med dig:
  • Facebook
  • LinkedIn
  • Twitter
  • email
Skriv ut: Skriv ut:  
  • Ladda ner White paper

  • Verktyg för spendanalys

    Vill Du få kontroll över din inköpsvolym? Behöver Du ett verktyg för spendanalys?
    Spendency