Neutralisering av oklarhetsregeln (Contra proferentum regeln)

Syfte och användning

Oklarhetsregeln är en viktig regel vid tolkning av avtal. Vid ensidigt upprättade standardvillkor kan parten som upprättat villkoret vilja neutralisera denna regel för att gardera sig i det fall man formulerat sig oklart. Det kan dock vara farligt att neutralisera denna regel generellt, eftersom motparten också kan ha uttryckt sig oklart.

Exempel

Contra Proferentum

Tolkningsprincipen känd som ’Contra Proferentum’ eller oklarhetsregeln skall inte gälla vid tolkning av kontraktets allmänna villkor.

Läs mer om avtalsklausul


Dela med dig:
  • Facebook
  • LinkedIn
  • Twitter
  • email
Skriv ut: Skriv ut:  
  • Ladda ner White paper

  • Verktyg för spendanalys

    Vill Du få kontroll över din inköpsvolym? Behöver Du ett verktyg för spendanalys?
    Spendency