| Artikel

Neutralisering av oklarhetsregeln

Syfte och användning

Oklarhetsregeln är en viktig regel vid tolkning av avtal. Vid ensidigt upprättade standardvillkor kan parten som upprättat villkoret vilja neutralisera denna regel för att gardera sig i det fall man formulerat sig oklart. Det kan dock vara farligt att neutralisera denna regel generellt, eftersom motparten också kan ha uttryckt sig oklart.

Exempel

Contra Proferentum

Tolkningsprincipen känd som ’Contra Proferentum’ eller oklarhetsregeln skall inte gälla vid tolkning av kontraktets allmänna villkor.

EFFSO Tools artikel

Bonus eller vite?

| Blogginlägg

Servicenivåavtal, nyckeltalsmodeller och incitamentssystem är favoritämnen i många inköparkretsar. Inför varje nytt avtal hettar diskussionen till och inköparna verkar kunna allt om hur man utformar modeller. Svårare blir det senare när man ska beskriva vilka resultat som modellerna uppnår. Frågar man några inköpare är det sannolikt att man får svar som: Mätbarheten var dålig så…