Leveransåtagande

Synonymt Leveransutfästelse.

Syfte och användning

Leveransåtagandet är ofta den mest centrala i de flesta leveransavtal. Leveransåtagande förpliktigar leverantören att leverera en viss volym per tidsenhet.

Trots sin korthet har leveransåtagande enorm betydelse, inte minst i högkonjunktur då beställarna är många och leverantörerna få.

Exempel 1

Säljaren åtager sig att i enlighet med bestämmelserna i detta avtal leverera produkterna beskrivna i detta avtal

Exempel 2

Säljaren åtager sig att i enlighet med bestämmelserna i detta avtal leverera minst 500 stycken artiklar per kalender minst.

Läs mer om avtalsklausul


Läs mer om leverans

 • ARTIKEL
  Leveranstid

  Näst efter pris och leveransomfattning anser många att leveranstiden är viktig i ett avtal. Avtalet brukar dessutom koppla andra...[Läs mer]

 • ARTIKEL
  Leveransbevakning (expediting)

  Vid de allra flesta typer av leveranser är rättidighet av central betydelse. Det är också viktigt...[Läs mer]


Dela med dig:
 • Facebook
 • LinkedIn
 • Twitter
 • email
Skriv ut: Skriv ut:  
 • Ladda ner White paper

 • Verktyg för spendanalys

  Vill Du få kontroll över din inköpsvolym? Behöver Du ett verktyg för spendanalys?
  Spendency