Gåvor och representation

Syfte och användning

Det hör till vanligheten att parterna försöker påverka varandras anställd. För att skapa ett rent affärsmässigt klimat kan det vara av nytta att avtala hur pass vidlyftig representation mm får vara. En sådan skrivning är mycket vanlig i olika former av ramavtal.

Exempel

Parterna förbinder sig att inte utväxla gåvor eller andra förmåner till respektive motparts anställda. Representation skall begränsa sig till arbetsmåltider i en omfattning som kan anses normal på en svensk arbetsplats.

Läs mer om avtalsklausul


Dela med dig:
  • Facebook
  • LinkedIn
  • Twitter
  • email
Skriv ut: Skriv ut:  
  • Ladda ner White paper

  • Verktyg för spendanalys

    Vill Du få kontroll över din inköpsvolym? Behöver Du ett verktyg för spendanalys?
    Spendency