Gåvor och representation

Syfte och användning

Det hör till vanligheten att parterna försöker påverka varandras anställd. För att skapa ett rent affärsmässigt klimat kan det vara av nytta att avtala hur pass vidlyftig representation mm får vara. En sådan skrivning är mycket vanlig i olika former av ramavtal.

Exempel

Parterna förbinder sig att inte utväxla gåvor eller andra förmåner till respektive motparts anställda. Representation skall begränsa sig till arbetsmåltider i en omfattning som kan anses normal på en svensk arbetsplats.

Bonus eller vite?

Servicenivåavtal, nyckeltalsmodeller och incitamentssystem är favoritämnen i många inköparkretsar. Inför varje nytt avtal hettar diskussionen till och inköparna verkar kunna allt om hur man utformar modeller. Svårare blir det senare när man ska beskriva vilka resultat som modellerna uppnår. Frågar man några inköpare är det sannolikt att man får svar som: Mätbarheten var dålig så…

Städsegröna avtal – Bra eller dåligt?

Att hamna i ett avtalslöst tillstånd kan vara en rysare, särskilt om det rör en affärskritisk produkt. Plötsligt så står man där utan leveransåtagande – utan någon som är tvingad att leverera, eftersom man hade glömt att avtalstiden löpt ut. Men det här är ett problem som de flesta inköpare förebygger – man tecknar städsegröna…