Avtalets ikraftträdande

Syfte och användning

Ett avtal kan träda ikraft på många sätt, anbud och accept, konkludent handlande eller passivitet. För att förtydliga om ett avtal träder ikraft eller inte är det brukligt att skriva detta. Ikraftträdandet kan också behöva villkoras om det finns ett viktigt villkor som måste uppfyllas, exempelvis är det vanligt att villkor om finansiering etc nämns.

Exempel 1

Detta avtal har upprättats i två likalydande exemplar, varav parterna tagit var sitt. Avtalet godkännes och träder ikraft genom undertecknande av Säljare och Köpares behöriga firmatecknare.

Exempel 2

Detta avtal träder ikraft under förutsättning att det är undertecknat av Säljare och Köpares behöriga firmatecknare, om och när köparens vunnit nämnd anbudstävlan samt att projektets finansiering beviljats.

Läs mer om avtalsklausul


Dela med dig:
  • Facebook
  • LinkedIn
  • Twitter
  • email
Skriv ut: Skriv ut:  
  • Ladda ner White paper

  • Verktyg för spendanalys

    Vill Du få kontroll över din inköpsvolym? Behöver Du ett verktyg för spendanalys?
    Spendency