Äganderättens övergång

Syfte och användning

Det kan finnas anledning för både säljare och köpare i ett avtal att minska sina risker i det fall någon part gör konkurs, därför avtalas ibland om äganderättens övergång. Om inget avtalas gäller lagstiftningen som i Sverige innebär att äganderätten övergår när varan är betald. Att reglera minskar alltså riskerna motpartens konkurs.

Exempel 1

Äganderätten till kontraktsarbetet övergår till Beställaren samtidigt med att arbetet utförs.

Exempel 2

Äganderätten övergår när kontraktsarbetet är till fullo betalt.

Exempel 3

Äganderätten övergår efter godkänd slutbesiktning.

Läs mer om avtalsklausul


Läs mer om Entreprenad


Dela med dig:
  • Facebook
  • LinkedIn
  • Twitter
  • email
Skriv ut: Skriv ut:  
  • Ladda ner White paper

  • Verktyg för spendanalys

    Vill Du få kontroll över din inköpsvolym? Behöver Du ett verktyg för spendanalys?
    Spendency