Välkommen till nya Tools!

På EFFSO Tools kan du som arbetar med inköp, sourcing, upphandling eller bara är intresserad av inköpsområdet hitta verktyg, metoder, modeller, nyheter och allmän information om inköp. Innehållet består av fakta och kunskap vars syfte är att inspirera och leda er fram till nya landvinningar. Det är också till för att visa hur inköp på många olika sätt kan bidra till konkurrenskraft och tillväxt. Det kan handla om strategiska koncept eller operativa knep. Eller metoder som är inriktade på att sänka kostnader, öka försäljning eller på andra sätt skapa mervärden för uppdragsgivaren.

Det allra mesta av materialet har provats i praktiken, men här finns även modeller av mer teoretisk karaktär. Vi hoppas att bredden ska locka såväl yrkesverksamma som studerande, privat näring som offentlig verksamhet, små organisationer som stora. Läs mer om bakgrunden till EFFSO Tools här eller läs reflektioner här på Bloggen, där du även är välkommen att kommentera och ställa frågor.

Så hittar du på EFFSO Tools

Artiklar, inlägg och filer går att hitta på flera sätt. Du kan manövrera dig runt via de olika etiketterna som finns på alla sidor. Vet du inte var du ska börja använder du sökrutan. Men du kan även manövrera dig fram via de tre menyerna Ämnen, Processer eller Intresseområde:

Artiklar efter ämnesområde i EFFSO-matrisen: Under denna meny finns artiklar och verktyg kategoriserade efter strukturen i EFFSOs utvecklingsmatris. Den innehåller ämnesområden som täcker alla behov för en effektiv inköpsverksamhet.

Artiklar efter inköpsprocessen: Här är artiklar och verktyg strukturerade efter deras respektive plats i den generiska inköpsprocessen som passar in på de allra flesta organisationer.

Artiklar efter intresseområde: Under denna meny finns artiklar och verktyg sorterade efter olika intresseområden inom inköp. Detta kan exempelvis vara material som rör anskaffning av tjänster eller entreprenader, avtal eller andra specifika områden.

Använda och referera till materialet

Huvudsyftet med EFFSO Tools är att förmedla kunskap om inköp. Därför ser vi gärna att du använder innehållet på EFFSO Tools i ditt dagliga arbete.

Det är fritt att skriva ut egna kopior och distribuera dem bland kollegor, studiekamrater eller andra yrkesverksamma. Det går också fint att dela ut utskrifter som utbildningsmaterial. Använd gärna dokumentmallar, verktyg mm i ditt dagliga inköpsarbete eller övningsuppgifter.

Det är dock inte tillåtet att sälja materialet. Det är heller inte tillåtet att distribuera det omarbetat under eget namn, med undantag för citering av kortare stycken, förutsatt att källan angivits. Allt innehåll på denna webbplats skyddas av upphovsrättslagen. Referera enligt följande: ”© EFFSO Tools [aktuellt årtal], https://tools.effso.se

Vi på EFFSO AB publicerar löpande innehåll på denna webbplats, men tar inget ansvar för riktigheten i informationen eller för eventuella konsekvenser av dess användande. Inga anspråk kan således riktas mot EFFSO AB om tillämpning av innehåll, modeller och metoder är felaktiga eller leder till skada hos användaren.

Har du frågor eller synpunkter kontakta oss gärna på tel: 08-440 39 30 eller maila till tools@effso.se.

Välkommen till nya EFFSO Tools!

Centraliserat vs. decentraliserat inköp

Centraliserad eller decentraliserad inköpsfunktion är en fråga som ofta dyker upp i diskussioner kring hur en inköpsfunktion bör byggas upp. I praktiken är det sällan möjligt att beskriva en organisation enbart med hjälp av begreppen centraliserat eller decentraliserat inköp. De flesta organisationer har någon typ av hybridstruktur med inslag av både centraliserat och decentraliserat inköp….

Kundservice, leveransservice

En allmänt etablerad definition av logistik från CSCMP (Council of Supply Chain Management Professionals) lyder: ”Logistik är planering, implementering, styrning och kontroll av effektivitet i materialflöde och tillhörande administrativt flöde, från materialförsörjning till leverans till kunderna, samt returflöde, i syfte att minimera kostnader och maximera kundservice”. I denna artikel fokuserar vi på den sista delen…