Den digitala fjärilseffekten

Naturlagarna har fascinerat människor i alla tider. Vad är det som driver väder och geologiska fenomen som jordbävningar och vulkaner? Kan vi förutsäga dem? Och för inköpare är sådana risker och sannolikheter ständigt återkommande diskussionsämnen. I sammanhanget förekommer begreppet fjärilseffekten och den syftar på möjligheten att vingslagen från en svensk sommarfjäril skulle kunna orsaka en tyfon på södra halvklotet. Effekterna i försörjningskedjan blir dramatiska, med leveransavbrott som följd.

Pisksnärteffekten nämns ofta i logistiksammanhang. Det är den situation där personer och automatiserade system överreagerar, vilket skapar oscillerande effekter i försörjningskedjan. Och i takt med att affärs- och verksamhetssystem växer så ökar också riskerna för överreaktioner. Här kan man se möjligheten att pisksnärteffekten övergår i en fjärilseffekt. Till exempel är det vanligt att behov struktureras i en produkthierarki (BOM – Bill of Material) och material beställs hem efter denna. Ett litet sifferfel i BOMen fortplantar sig, accelererar och systemen överreagerar. Vi får en digital fjärilseffekt.

Inköpare har i olika sammanhang vittnat om hur man tagit hem vansinnigt mycket insatsmaterial, som följd av felaktiga BOM, systemkoder etc. I förlängningen ökar mängden inkurant material och kapitalbindningen – i bästa fall blir det bara en käftsmäll mot lönsamheten. Men regelrätta obeståndssituationer har också inträffat. Det är symtom på digitala fjärilseffekter.

En del företag sopar sina fjärilseffekter under mattan – kanske skyller man på systemtillverkaren. Men det är att förenkla. Det är många led som måste göra rätt. Självfallet måste systemen fungera. Men de som matar in materialdata och transaktioner måste också göra rätt. Och det räcker inte att det egna företaget gör rätt. Samma gäller för leverantörer, underleverantörer etc. I förlängningen krävs revisioner för att upptäcka felen. Andra verktyg som man kan använda är simuleringsverktyg – dvs testkörning av materialdata innan man skjuter skarpt. Som inköpare kan man även bygga in dynamik i försörjningskedjan. Det vill säga när en fjärilseffekt uppstår finns möjlighet att takta ner innan katastrofen är faktum. Dessutom går det att bygga in varningssystem. Det är på de sätten som vi blir herrar över den digitala naturens lagar.

Sourcing via dropshipping

Om du jobbar med sourcing, logistik, inköp eller exempelvis driver en e-handelsverksamhet har du säkert kommit i kontakt med termen “dropshipping”. Denna typ av sourcing är idag knappast ny men har nästintill revolutionerat dagens e-handel. “Dropshipping” beskrivs ibland som ett paradigmskifte som bidragit till och skapat förutsättningar för uppstickare att utmana många av de stora…

Supplier Quality Assurance Procedure

SQAP är ett samlingsnamn för de processer som drivs för att säkra kvalitet hos leverantörsbasen före, under och efter introduktionen av en ny produkt eller tjänst. SQAP har fått starkt fotfäste i telekom-industrin då företag som t.ex. Ericsson använder det. Snarlikt till SQAP är det, i bilindustrin, mer utbredda PPAP. Verktyg och processer som brukar…

Varför räcker inte garderoben?

På de allra flesta företag tillhandahålls arbetskläder till medarbetarna. Specialsydda med fräcka färger och finesser skapas identitet i dessa produkter som oftast är helt kundunika. Bara ett aber – de ska tvättas – det behövs alltså ett extra lager som ska cirkulera hos tvätteriet. Matematiken borde vara enkel: Låt oss säga att det finns 1000…