Ämnen: Hållbara inköp

Grön växtlighet för att illustrera hållbara inköp

Hållbara inköp, vad är det?

Hållbara inköp: bra för planeten, människorna och sista raden Hållbara inköp innebär att organisationer identifierar och aktivt reducerar den negativa effekt deras verksamhet har på miljön och tar socialt ansvar i hela försörjningskedjan.…