Outsourcing av kategoristyrt inköp

I resonemanget kring vilka aktiviteter som ska outsourcas kretsar frågan ofta kring vad som är kärn- respektive stödkompetens. Kärnkompetensen behålls på hemmaplan, medan stödkompetensen gärna outsourcas. I sammanhanget benämns kärnkompetensen ibland strategisk kompetens, därför att den är sådan förmåga som gör företaget konkurrenskraftigt. Vi kan sedan ställa oss frågan om inköp är en strategisk kompetens. De flesta svarar nog ja, eftersom vi i läroböcker och på kurser fått lära oss att bra inköp handlar om att tänka strategiskt. Men här börjar tankevurpan. Bara för att man kan tänka strategiskt innebär det inte att denna förmåga är en, för företaget, strategisk kompetens. Det vill säga att man blandar ihop individens kompetens med företagets kompetens.

Harvardprofessorn Michael Porter väcker blandade känslor i inköparkretsar. Många inköpare dyrkar honom för det strategiska verktyget fem-krafter som är oumbärligt vid leverantörsmarknadsanalyser. Men lärobokens sidor om värdekedjeanalys bläddrar vi snabbt förbi – sådana sanningar vill man ju inte höra. För här nedgraderar Porter inköp och anskaffning till stödaktiviteter, att likställas med HR, redovisning mm. Följaktligen skulle inköp kunna vara en stödkompetens som kan outsourcas lika lätt som löneadministration, reskontra mm.

Diskussionen om vad som ska outsourcas handlar emellertid inte bara om uppdelning i kärn- och stödkompetens. De finns många andra aspekter som måste beaktas, men det finns tveklöst en rad situationer när inköp kan utföras mer effektivt i outsourcad form än under eget tak. Ett sådant område är vissa indirekta köp. De karakteriserar sig av att spenden är ganska låg eller så är inköpsfrekvensen låg. Det vill säga att det blir relativt sett kostsamt för företaget att ha medarbetare med strategisk kompetens. Istället blir det mer effektivt att dela denna kostnad med andra företag. Och det verkar som detta bildat en trend mot att outsourca inköp.

Per Finnhammar belyser trenden mot inköpsoutsourcing i en ny intervju. Bland annat lyfter han fram hur leverantörspartners tar över hela kategorilivscykeln för indirekta köp. Det vill säga att man tar över hela sourcingprocessen från ax till limpa. Med den här metodiken menar Per att man får tillbaka tre till fem gånger pengarna över en treårsperiod. Den här formen av outsourcing har nått långt i USA, eftersom man är mer riskbenägen där och nu kommer trenden starkt även i Europa.

Slutligen kan man ställa sig frågan om trenden är ett resultat av teorin eller om teorin bevisar trenden. Bara den som provar får reda på svaret.

Se hela intervjun med Per Finnhammar nedan eller ladda ner ett white-papper om outsourcing av kategoriinköp.

.

7 goda vanor hos en framåtlutad inköpsorganisation

Sedan den kom ut 1989 har Stephen Coveys ”Seven Habits of Highly Effective People” sålts i fler än 25 miljoner exemplar och översatts till över 40 språk. De sju vanorna som Covey fördjupar sig i är att vara proaktiv, börja med slutet i åtanke, börja med det viktigaste, tänka win/win, försöka först förstå och därefter…

Tail spend: Kostnaden för en stor leverantörsbas blir större och större

En vanlig riktlinje för inköpsavdelningar är att det är viktigt att konsolidera sin spend till ett färre antal leverantörer. Inköp samlar volymer hos färre leverantörer för att få bättre priser och mer effektiva processer, vilket i sin tur sparar organisationen pengar. Trots detta är det inte ovanligt att det smyger sig in några leverantörer som…

Seminarium med Arjan van Weele och Frank Rozemeijer

Nyligen hade vi på EFFSO och MTC-stiftelsen äran att vara värdar när Arjan van Weele och Frank Rozemeijer talade på Handelshögskolan i Stockholm. Tillsammans med ca 130 inköpare fick vi möjlighet att ta del av deras tankar kopplade till inköps strategiska roll i dagens turbulenta värld, Category Sourcing samt innovation och hållbarhet inom inköp. I…