Inköpsbloggen

En inspirationskälla för professionella inköpare

Övergång av personal

Personalövergång förekommer främst vid företagsöverlåtelser, men kan ibland dyka upp i inköparens värld. Vanligast är det kanske i outsourcingprojekt, men även vid en del leverantörbyten kan det bli en ”nice surprise”. Har man identifierat att det rör sig om så kallad övergång av verksamhet så innebär det att de anställda ska följa med till den nya utövaren med oförändrade anställningsvillkor.

För att fastställa om ett fall utgör övergång av verksamhet så talar man om att det handlar om att ta reda på om det föreligger identitet mellan den nya och den gamla verksamheten. Några av de punkter som brukar beaktas vid fastställande av identitet är:

 • Lokaler, maskiner eller andra resurser överlåtits
 • Anställda skall tas över
 • Kunder skall tas över
 • Likheter före och efter övertagandet

I inköparens värld är det nästan uteslutande så att övergång av verksamhet blir aktuellt vid köp av tjänster och entreprenader. Vid outsourcingprojekt är det snarare regel än undantag, medans leverantörsbyten har suddigare gränser. Att avgöra huruvida det föreligger eller inte kan dock vara svårt att avgöra, till och med arbetsrättsjurister kan bli oense om detta. Mitt råd är därför att om allra minsta risk föreligger så bör försiktighetsåtgärder vidtas.

Om övergång har identifierats så är den första konsekvensen att parterna måste förhandla enligt MBL. I många fall av köp av tjänster så måste ändå den beställande organisationen MBL-förhandla, så det tillkommer ofta bara att informera om övergången. Leverantören måste i sin tur förhandla om villkoren för övertagandet och det är här vi kan komma till svårigheterna, ty de anställda skall ha rätt att övergå till oförändrade anställningsvillkor. Detta kan vara ett större problem om parterna sitter med olika kollektivavtal. Framförallt kan det få en kostnadskonsekvens för den övertagande parten, som inte kunde beaktas när affären gjordes upp. Det är alltså viktigt att informera en ny leverantör om detta innan avtal ingås.

Mitt råd till alla som arbetar med outsourcing och leverantörsbyten inom tjänster och entreprenader är att göra noggranna riskanalyser för att identifiera områden där det kan föreligga risk för övergång. Lämpligen bör det även framgå i en intressentanalys. I förfrågningsunderlag och avtalsförlag bör man noggrant informera om att övergång av personal kan föreligga och att leverantören har skyldighet att i god tid MBL-förhandla samt ta de merkostnader som övergången kan innebära. Vidare bör upphandlings- och förberedelsefas ha rejält tilltagen tidsplan så att det finns tid för den nya leverantören att analysera och MBL-förhandla.

Ett outsourcingavtal skulle kunna formuleras på följande sätt:

Det åligger Leverantören att beakta reglerna om verksamhetsövergång avseende personal som är angivna i bland annat § 6b LAS och § 28 MBL. Leverantören skall redovisa en plan över hur övergången skall gå till.

Beställarens rättigheter och skyldigheter enligt Personalens anställningsavtal och de anställningsförhållanden som gäller på Tillträdesdagen övergår på Leverantören på Tillträdesdagen.

Beställaren ansvarar parterna emellan för löner, semesterlöner, jourersättningar och andra förpliktelser gentemot Personalen som hänför sig till tiden före Tillträdesdagen samt för de sociala avgifter som belöper på dessa förpliktelser. För tiden efter Tillträdesdagen svarar Leverantören för samtliga sådana förpliktelser. Ersättningen skall ökas med ett belopp motsvarande Beställarens faktiska skuld avseende sådana rättigheter och förmåner som Personalen intjänat under tiden intill Tillträdesdagen samt på dessa belöpande sociala avgifter.

2 kommentarer Övergång av personal

 1. >En liten kommentar: Vid verksamhetsövergång är det inte så att personalen SKA följa med. De har dock RÄTT att välja att göra det. Det kan finnas skäl för personalen att inte följa med över vid en outsourcing, t ex att den nuvarande arbetsgivaren har ett generöst slutpaket vid arbetsbrist. detta bör ingå i analysen före ett eventuellt beslut eftersom det kan innebära en stor skillnad i den initiala kostnaden.

 2. >Helt riktigt! Jag är nog för van att det blir på det sättet, därför använde jag ordet 'ska'. Det kan ju faktiskt vara så att arbetsgivaren vill behålla personalen för att använda dem i annan verksamhet.Intressant är att även om den nya arbetsgivaren ska erbjuda oförändrade villkor så finns det faktiskt förhandlingsutrymme. Jag har sett leverantörer som lyckats omförhandla arbetstider och tjänstepension vid verksamhetsövergång.

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.

Läs mer om avtal


Dela med dig:
 • Facebook
 • LinkedIn
 • Twitter
 • email
Skriv ut: Skriv ut:  
 • Ladda ner White paper

 • Verktyg för spendanalys

  Vill Du få kontroll över din inköpsvolym? Behöver Du ett verktyg för spendanalys?
  Spendency