| Blogginlägg

Kategoristyrning – Category Management in Purchasing

Idag fick jag hem Jonathan O’Briens nya bok Category Management in Purchasing. Jag har inte hunnit läsa så mycket men den känns redan som den fyller en funktion: Vad jag menar är att den mesta litteraturen som handlar om kategoristyrning utgår ifrån ett säljarperspektiv. Förvisso kan det fungera om det är ungefär samma produkter som säljs som köps. Många inköpare sitter dock med många indirekta inköpskategorier och har behov av andra synsätt. Jag tror Ó’Brien kan bli en stark konkurrent till van Weele på utbildningar inriktade mot strategiskt inköp.

O’Briens röda tråd i boken är en kategoristyrningsprocess som bygger på fem I:

  • Initiering
  • Insikt
  • Innovation
  • Implementation
  • Förbättring (Improvement)

O’Brien lämnar genomgående praktiska förslag på genomförande, verktyg etc, vilket gör att man kan ha praktisk nytta av den också… dvs inte bara en teoretisk hyllvärmare som mycken annan akademisk inköpslitteratur kan vara. Det jag gillar mest är kapitlet som i detalj beskriver hur man tar fram sin egen sourcingplan, innehållande markansdanalyser, intressentanalyser, genomförande etc.

Intressant är alltid ur vilken litteratur som en författare hämtat inspiration. I O’Briens litteraturförteckning finner jag kända namn som: Baily, Farmer, Farrington, Kraljic, Lysons, Porter och Womack. Van Weele lyser dock med sin frånvaro… kan det vara en slump? Jag ser också att han läst mycket Lean och Six Sigma.

För den prismedvetne rekommenderar jag köp hos Adlibris för 455 välinvesterade kronor:
Jonathan O’Brien Category management in Purchasing

En samling unga kollegor sitter respektive står upp och lyssnar koncentrerat och tittar till höger utanför bild.

Det svåra andra kategoriprojektet

| Blogginlägg

Inom både film och musik är det ett allmänt känt faktum att den andra filmen eller det andra albumet riskerar att bli mindre framgångsrikt än debuten. Ta till exempel Highlander 2 som med all rätt fått kritiker att parafrasera tag-linen från första filmen ”There should only have been one” och ni förstår varför det andra…

Närbild på två kvinnor som står vid en whiteboard tavla och sätter upp dokument.

Att ta fram och implementera effektiva kategoristrategier, varför är det så svårt?

| Blogginlägg

Många inköpsorganisationer upplever att det är svårt att utveckla och genomföra effektiva kategoristrategier, särskilt i dessa tider. De vanligaste anledningarna är hanteringen av data, strukturella utmaningar samt valet av tidshorisont för strategiska beslut. Lägg därtill ESG och komplexiteten ökar ytterligare. För att lyckas med sitt strategiarbete behöver inköpsorganisationer investera i systemstöd, utbilda personal och skapa…

Uteplats i sten med pelare och gräna växter i krukor.

Kategoristyrningshuset – fundament och pelare

| Artikel

Jonathan O’Briens ”kategoristyrningshus” beskriver de viktigaste fundamenten och bärande pelarna för praktisk kategoristyrning. Många som vill implementera ett kategoristyrt arbetssätt tenderar dock att någonstans på vägen glömma bort det här och fastnar i detaljer om processteg, systemverktyg m.m. Här går vi tillbaka till de bärande delarna i O’Briens hus och reflekterar över deras betydelse för att uppnå verkliga resultat.