| Blogginlägg

Återvinning av kapitalläckage

Att återvinna kapitalläckage (recovery audit) är en besparingsmetod som frekvent används inom finans och redovisning. Metoden tillämpas ofta genom att ta in en konsultfirma som utför arbetet, som bygger på att kontrollera fakturor, avtal mm. Besparingarna kan till stor del klassas som kostnadsundvikande (cost avoidance) och kanske är det därför som få inköpare intresserat sig för metoden. Rapporter visar dock på enorma besparingspotentialer; så även om mycket är engångssummor så är det besparingar att kunna vara stolt över.

Arbetet med kapitalläckage går helt enkelt ut på att provborra och skarpborra i ingångna avtal och reskontra för att finna diskrepanser. Det som man ofta letar efter är:

  • Avvikelse mellan avtalspris och fakturapris
  • Felaktig inmatning av faktura
  • Felaktig moms
  • Fel tull
  • Dubbelbetalningar
  • Betalning fast gods inte mottagits
  • Fel i kreditfakturor
  • Felaktiga debiteringar för ändringar

Att ta in extern hjälp brukar kosta cirka 50% av funna besparingar. Det kanske låter mycket, men många finner det faktiskt lönsamt, eftersom läckagen brukar vara stora. Erfarenheterna visar att cirka 0.1% av alla fakturor innehåller felaktigheter. Det främst transaktionsintensiva företag som kan finna stora besparingar på detta sätt.

Bild på ett isberg som står i blått hav, där man ser en mindre del ovan vattnet och man anar resten under vattenytan.

Total Cost of Ownership (TCO): En guide för inköpare

| Blogginlägg

Att förstå och använda Total Cost of Ownership (TCO) är ett viktigt angreppssätt för inköpsorganisationer som vill fatta välgrundade beslut för att driva effektivt inköpsarbete som på både kort och lång sikt skapar tydligt affärsvärde. I många fall finns det möjlighet att hitta betydande besparingar ”under ytan”, något som kan missas om fokus läggs på…

Fokusera på indirekt material för att ta hem besparingar

| Blogginlägg

En modern inköpsfunktion jobbar konstant med att proaktivt identifiera besparingspotential och effektiviseringar inom sin leverantörsbas. Något som såklart är än mer viktigt i en lågkonjunktur. När ekonomin vänder neråt är en av de mest effektiva strategierna att öka fokus på inköp av indirekt material. Indirekt material utgör ofta en stor del av inköpsvolymen för många…

Klocka, besparingsinitiativ

Besparingsinitiativ: Våga lägg tid på analysfasen

| Blogginlägg

När ekonomin bromsar in får inköp ofta det tunga ansvaret att begränsa utgifterna. Detta kan göras på ett flertal sätt, från långsiktigt inköpsarbete via kategoristyrning till kortsiktiga lösningar som köpstopp för att drastiskt reducera kostnaderna. En attraktiv mellanväg är riktade besparingsinitiativ. Det betyder att inköp använder flertalet verktyg som finns att hämta i kategoristyrningens verktygslåda…