| Blogginlägg

Besparingar del II

Före jul var bloggens tema mätetal för genomförda besparingar, något som kan vara ganska svårt att mäta. Ännu svårare är det att försöka mäta besparingspotentialer, dvs besparingar som inte är genomförda. För hur ska man kunna mäta detta? I bästa fall kanske man har lite prisuppgifter från någon annan inköpare, men annars famlar man i mörker. Mätetal som prisvarians kan förvisso vara ett sätt att visa vilka avtalsområden som fungerar eller inte. Transaktionskostnader är också hyfsat lätt att skjuta in sig på, men annars är man nog snarare hänvisad till inköpsteori än mätning.

Oavsett det går att mäta eller inte så är det en viktig uppgift för inköpsavdelningen att samla på sig initiativ och idéer till besparingar. Samlandet bör försiggå i vida kretsar, inte bara för att kunna samla upp många idéer utan även för att tidigt starta en förankringsprocess. Ett par vanliga metoder är förslagslåda och brainstorming.  Exempelvis finns det en inköpsavdelning som lät utöka sin besparingslista till att innehålla tre sektioner: möjliga, möjliggjorda och genomförda besparingar, där den första delen avsåg idéerna. En helt annan inköpsavdelning har något som de kallar ”jaktkort”. I dessa jaktkort dokumenterar de alla fakta kring besparingsinitiativet och låter sakta en genomförandeplan växa fram. Exakt hur besparingsjaktkorten ser ut förtäljer inte historien, men man skulle kunna tänka sig något i följande stil:

Projektkort för inköpsbesparingar

Just att dokumentera och underbygga besparingsprojekten är egentligen mer intressant än att försöka gissa hur stor besparingen kommer att bli, för tyvärr visar det sig att en del projekt är för svåra att genomföra.

Det gäller också att försöka identifiera vilka hästar man ska satsa på. Därför är det viktigt att klassificera besparingsprojketen (precis som vid alla annan typ av idégenerering). Nedanstående fyrfältsmatris är ett sätt att klassificera. Det intressanta med den här matrisen är att den inte innehåller kvadranter, utan parallelltrapetser. Särskilt intressant är diagonalen som kan dras med olika lutning och olika höjd. Diagonalen kommer att utgöra gränsdragningen för de besparingsprojekt man väljer att satsa på för stunden. Tar projekten slut kan man i ett senare skede flytta den nedåt. Den här analysmetoden används vid Skanska.

Klassificering av besparingar inom inköp

 Powerpoint med bildmaterial

Drönarbild på en person (surfare?) som befinner sig ensam på ett stort öppet hav.

Risk- och sårbarhetsanalyser – en introduktion

| Artikel

Risk- och sårbarhetsanalyser hjälper oss att skapa robusta, hållbara, effektiva, välfungerande organisationer och företag. När världen blir mer komplex blir förmågan att identifiera, värdera och åtgärda risker och sårbarhet alltmer viktigt. För vi vet att saker kommer att hända som är utanför vår kontroll. Det som är avgörande för vår framgång är vår förmåga att hantera dem. Och för att hantera riskerna måste vi veta vilka de är, vilka som påverkar oss mest och hur motståndskraftiga vi är.

Bild på ett isberg som står i blått hav, där man ser en mindre del ovan vattnet och man anar resten under vattenytan.

Total Cost of Ownership (TCO): En guide för inköpare

| Blogginlägg

Att förstå och använda Total Cost of Ownership (TCO) är ett viktigt angreppssätt för inköpsorganisationer som vill fatta välgrundade beslut för att driva effektivt inköpsarbete som på både kort och lång sikt skapar tydligt affärsvärde. I många fall finns det möjlighet att hitta betydande besparingar ”under ytan”, något som kan missas om fokus läggs på…

Fokusera på indirekt material för att ta hem besparingar

| Blogginlägg

En modern inköpsfunktion jobbar konstant med att proaktivt identifiera besparingspotential och effektiviseringar inom sin leverantörsbas. Något som såklart är än mer viktigt i en lågkonjunktur. När ekonomin vänder neråt är en av de mest effektiva strategierna att öka fokus på inköp av indirekt material. Indirekt material utgör ofta en stor del av inköpsvolymen för många…