Inköpsbloggen

En inspirationskälla för professionella inköpare

Bloggarkiv februari 2014

Kategoristyrt inköp = välsmort inköpsmaskineri

För ett par månader sen höll Atlas Copco:s inköpschef Henrik Eriksson ett anförande om det kategoristyrda inköp som han drivit sedan fem år tillbaka.

Länk till videon med Inköpschef Henrik Eriksson

Det här talet innehåller flera intressanta inslag som berättar om hur kategoristyrt inköp kan införas i praktiken. För det som Atlas gjort är att använda teoretiska modeller som en röd tråd i införandet. Men, det mest intressanta är hur de lyckats omforma dem till sin egen verklighet. De har inte kopierat av, istället har de låtit sig inspireras för att i sin tur utveckla sina egna verktyg. Några intressanta reflektioner:

Kategoriprojektet genererade en personalomsättning på 30%. Huh, kanske någon säger. Men egentligen kan man se positivt på det. En del av omsättningen beror på att man skapat nya karriärmöjligheter. Medarbetare har kunnat göra karriär via inköpsfunktionen. Man har också gjort inköpsfunktionen till en skola för framtida ledare.

Avdelningar och funktioner måste utvecklas simultant. Kategoristyrt innebär att hela verksamheten måste utvecklas samtidigt, eftersom utveckling på en avdelning bara innebär att flaskhalsen flyttas.

Kategoriledarskapet bygger på entusiasm, självförtroende och egna initiativ. Atlas har i detta avseende använt vågteori för att driva fram rörelseenergi i förändringsarbetet. Men man är även beredd att backa om förändringarna går för snabbt.

Henrik Erikssons tal är välformulerat och mer än väl värt att lyssna på för alla som är intresserade av att utveckla inköpsverksamhet.

Powerpoints från seminariet

  • Ladda ner White paper

  • Verktyg för spendanalys

    Vill Du få kontroll över din inköpsvolym? Behöver Du ett verktyg för spendanalys?
    Spendency