Outsourcing av kategoristyrt inköp

I resonemanget kring vilka aktiviteter som ska outsourcas kretsar frågan ofta kring vad som är kärn- respektive stödkompetens. Kärnkompetensen behålls på hemmaplan, medan stödkompetensen gärna outsourcas. I sammanhanget benämns kärnkompetensen ibland strategisk kompetens, därför att den är sådan förmåga som gör företaget konkurrenskraftigt. Vi kan sedan ställa oss frågan om inköp är en strategisk kompetens….

Funktionell eller resursorienterad outsourcing

Jag har just fördjupat mig i Axelssons bok Företag köper tjänster. Den klassiska frågan köpa eller tillverka heter här outsourcing/insourcing. Axelsson tar upp den så viktiga uppdelningen mellan funktionell outsourcing och partiell outsourcing. Jag har funderat lite på skillnaderna mellan dessa två: Vid funktionell outsourcing får leverantören ett tydligt ansvar för att leverera en funktion,…

Sourcingspektrat – en ny strategivalsmodell

Ekonomisk teori började bland stora tänkare som Adam Smith, Alfred Marshall och Léon Walras. Deras teser lever fortfarande kvar och är betydelsefulla. I modern tid har inköparna fått egna ledstjärnor som Porter och Kraljic. Vidare följer arbetet olika flerstegsmodeller, där man enligt vissa givna processer driver inköpsarbetet. En viktig del av inköpsprocess och strategi är…