Kategoristyrningsverktyg

Ladda ner dokumentet

Närbild på ett par glasögon som ligger på en öppen anteckningsbok på ett bord.

Kompetensutveckling – skapa en lärande organisation

| Artikel

Kompetens är en av nycklarna till en framgångsrik organisation som effektivt skapar relevanta resultat. Det är inte något statiskt, utan det bör ständigt utvecklas. Kravet på utveckling kommer både från den föränderliga situation i vilken organisationen verkar och från medarbetarnas förväntningar. Kompetensutveckling behöver vara en del av organisationens kultur, och bör ske kontinuerligt på flera olika sätt.