Inköpslexikon – Svenska – Engelska

Inköpslexikon – Svenska – Engelska

Ladda ner dokumentet

10 frågor kring hållbarhet att alltid inkludera i en RFI

Hållbart inköp är troligtvis den starkaste trenden inom inköp under 2021-2022. Nästan alla företag och organisationer har detta på sin agenda. Tillsammans med riskhantering är hållbarhet det område som ökat mest när vi i vår CPO Survey 2021 frågade inköpsorganisationer vad som var deras viktigaste fokusområde.1 Samtidigt var det ett av de områden som sågs…

Att bemöta begäran om prisökningar från leverantörer

Som inköpare är vi vana vid att hantera situationen när leverantörer kommer med önskemål om normala prisökningar vid definierade tillfällen inom ramen för ett avtal. Det hanterar vi med hjälp av index och/eller förhandling. Det blir betydligt svårare när leverantören kontaktar oss och begär mycket stora prisökningar på grund av extraordinära situationer som råvarubrist, politiska…