Sökresultat: ”spendanalys”

| Artikel

Spendanalys

Spendanalys kan sägas vara ett sätt att rita upp sin inköpskarta, som sedan används som hjälpmedel för att formulera inköpsstrategier, både allmänt och för specifika inköpskategorier. Spendanalysen är en viktig grund i arbetet med kategoristyrning.…

| Blogginlägg

Spendanalys

Spendanalys betraktas av många inköpsspecialister som vår tids Heliga Graal som ger evigt liv och framgång, men vad menas egentligen när termen används? En definition Hansjörg Fromm har i boken Supply Chain Management on Demand givit en…