Verksamhetsstöd

För att möjliggöra ett effektiv inköp krävs väl fungerande och anpassade verksamhetsstöd. Detta är allt från mallar och instruktioner, till inköpssystem och kommunikationshjälpmedel. Verksamhetsstöd

Processkategorier under Verksamhetsstöd


Artiklar under Verksamhetsstöd


Dela med dig:
  • Facebook
  • LinkedIn
  • Twitter
  • email
  • Ladda ner White paper

  • Verktyg för spendanalys

    Vill Du få kontroll över din inköpsvolym? Behöver Du ett verktyg för spendanalys?
    Spendency