Sagt om EFFSO Tools

Per Tjernberg - Ordförande EFFSO

Per Tjernberg

”EFFSOs vision är att tillhandahålla verktyg och talanger till inköps-organisationer. Vi verkar löpande för att utveckla en relevant och ändamålsenlig verktygslåda som vi tillhandahåller utan kostnad. Det är vår övertygelse att detta kommer att utveckla såväl våra kunder som oss själva och faktiskt även våra branschkollegor. Enbart verktyg räcker dock inte, parallellt måste processer, organisation och kompetenser förbättras. Allt för att förverkliga ert företags överordnade strategi genom att omsätta denna till en konkret plan för Inköp.”

Per Tjernberg
Tidigare Inköpschef tillhörande koncernledningarna i Ericsson, Telia och Gyproc

Björn Axelsson - Professor inom inköp

Björn Axelsson

”EFFSOs verktygslåda är ett utmärkt sätt att överföra de senaste kunskaperna inom fackområdet till praktiskt tillämpbara metoder. En löpande granskning av verktygslådan säkerställer att vi utför våra tjänster till sakägarna på modernaste och effektivaste sätt.”

Björn Axelsson
Professor inom Inköp

 

Svante Axelsson

Svante Axelsson

”Svenska inköpare står sig bra i en internationell jämförelse. En kontinuerlig vidareutveckling av kompetenser, verktygslåda och processer kommer att säkerställa att vi bibehåller denna konkurrensfördel.”

Svante Axelsson
President för IFPSM (internationella certifieringsorganet för inköpsutbildningar)

Dela med dig:
  • Facebook
  • LinkedIn
  • Twitter
  • email
Skriv ut: Skriv ut:  
  • Ladda ner White paper

  • Verktyg för spendanalys

    Vill Du få kontroll över din inköpsvolym? Behöver Du ett verktyg för spendanalys?
    Spendency