Litteratur

Merparten av materialet på denna webbplats bygger på fakta hämtad ur klassisk inköpslitteratur. Nedan följer referenser till de viktigaste källorna, en del källor finns dock hänvisade till vid respektive text. För fördjupning rekommenderas läsning ur dessa.

Läs även gärna våra litteraturtips!

1. Adlercreutz A: Avtalsrätt I, 12:e upplagan, 20022.
2. Aronsson et al: Modern logistik, 2003
3. Ashley A: Commercial Correspondence, 2nd ed 1992
4. Axelsson B, Företag köper tjänster, 1998
5. Baily P, Farmer D: Purchasing Principles and management 5th ed,
6. Bernitz, U: Standardavtalsrätt 6:e upplagan, 1993
7. Bohlin et al: Purchasing Transformation, 2007
8. Gadde L-E, Håkansson H: Professionellt inköp, 2:a upplagan 1998
9. Gadde L-E, Håkansson H: Supply Network Strategies, 2001
10. Hellner et al: Speciell avtalsrätt II, 4:e upplagan, 2005
11. Håstad T: Den nya köprätten, upplaga 4, 1998
12. ICC: Incoterms 2000, 1999
13. Jensen et. al., Att skriva juridik, 2005
14. Johansson et al, Indsutriell kalkylering och redovisning, 1997
15. Lindh C: Logistik & Supply Chain Management, 2006
16. Pedersen, K: Upphandlingens grunder, 2008
17. Ramberg: International Commercial Transaction, 3:e upplagan, 2004
18. Skoog U, Widlund C: Proffs i inköp, 2001
19. Ury W.L: Vägen förbi NEJ, 1991
20. Weele A.J. van: Inköp och Supply Chain Management

Nedan listas ytterligare fördjuppningslitteratur, dessa refereras dock inte till som källmaterial:

Ancarini, A. Raffa, M: Sourcing Decision Management, 2005
Arrowsmith, S. Trybus, :Public Procurement, 2002
Axelsson, B. et al: Developing Sourcing Capabilities, 2005
Axelsson, B. Wynstra, F.: Buying Business Services, 2002
Burt, D.N. et al: World Class supply management, 2004
Capaldo, G. et al: Supply Management, 1998
Cavinato, J.L. Kauffman, R.G: The Purchasing Handbook, 1999
Echteld, F. Van: New product development: shifting suppliers into gear, 2004
Fawcett, et al: Supply Chain Management, 2006
Gordon, S.: Supplier Evaluation and Performance Excellence, 2008
Harink, J.H.A: Purchasing must become strategic, 2005
Heijboer, G:Quantitative analysis of strategic and tactical purchasing decisions, 2003
Housley, C.E:Hospital purchasing, 1983
Labro, E: Total cost of ownership supplier selection, 2001
Laseter, T.M: Balanced sourcing, 1998
Leenders, M.R. et al: Purchasing & Supply Management, 2001
Lenselink, M. Veeke, R: Professioneel facility management, 2001
Little, A.D: Strategic Sourcing, 1994
Lyson, K. Gillingham, M: Purchasing and Supply Chain Management, 2003
Maas, G.W.A. Pleunis, J.W: Facility Management, 2001
Monczka, R. et al: Purchasing & Supply Chain Management, 2005
Neef, D: E-procurement, 2001
Nelson, D. et al: The Purchasing Machine, 2001
O’Brien, J. :Category Management in Purchasing: A Strategic Approach to Maximize Business Profitability
Pegels, C.C: Proven solutions for improving supply chain performance, 2005
Piga, G. Thai, K.V: Advancing Public Procurement, 2007
Premchand, A: Public Expenditure Management, 1993
Quayle, M: Purchasing and Supply Chain Management, 2006
Quintens, L: Global Purchasing Strategy, 2006
Simchi-Levi, D. et al: Handbook of Quantitative supply chain analysis, 2004
Stekelenborg, R.H: Information Technology for Purchasing, 1997
Thai, K.V. et al: Challenges in public procurement: an international perspective, 2005
Woods, J.A: The Purchasing & Supply Yearbook, 2000

Dela med dig:
  • Facebook
  • LinkedIn
  • Twitter
  • email
Skriv ut: Skriv ut:  
  • Ladda ner White paper

  • Verktyg för spendanalys

    Vill Du få kontroll över din inköpsvolym? Behöver Du ett verktyg för spendanalys?
    Spendency