Varor

Varor, produkter eller "lös egendom" som det uttrycks i köplagen, är jämte tjänster de vanligaste typerna av köp. Under denna rubrik behandlas endast handel mellan näringsidkare, dvs då köplagen blir tillämplig. Legobearbetning som egentligen är en tjänst hamnar också under denna rubrik pga av dess likhet med köp av varor.

Intresseområden under Varor


Artiklar under Varor


Dela med dig:
  • Facebook
  • LinkedIn
  • Twitter
  • email
  • Ladda ner White paper

  • Verktyg för spendanalys

    Vill Du få kontroll över din inköpsvolym? Behöver Du ett verktyg för spendanalys?
    Spendency