Strategi

Alla organisationer verkar utifrån någon form av strategi. Det samma bör gälla inköpsorganisationer. Inköpets strategier måste vara anpassade både till företagets övergripande strategier samt strategier inom andra discipliner i företaget. Då andelen inköp i förhållande till omsättning ökar inom många organisationer, är det uppenbart att inköpsstrategier i allt högre grad påverkar företags resultat. För att kunna utveckla en värdeskapande inköpsorganisation måste det strategiska arbetet fortgå kontinuerligt. Strategi

Ämnen under Strategi


Artiklar under Strategi


Dokument under Strategi


Dela med dig:
  • Facebook
  • LinkedIn
  • Twitter
  • email
  • Ladda ner White paper

  • Verktyg för spendanalys

    Vill Du få kontroll över din inköpsvolym? Behöver Du ett verktyg för spendanalys?
    Spendency