Personal

Personal är inköpsorganisationens viktigaste resurs. Det gäller att attrahera och behålla personer med rätt kompetens för att kunna leverera mot uppställda mål. Kompetensbedömning, utveckling och träning är mycket viktiga komponenter. Personal

Ämnen under Personal


Artiklar under Personal


Dela med dig:
  • Facebook
  • LinkedIn
  • Twitter
  • email
  • Ladda ner White paper

  • Verktyg för spendanalys

    Vill Du få kontroll över din inköpsvolym? Behöver Du ett verktyg för spendanalys?
    Spendency