Kvalitet

Inköpsorganisationen har ett stort ansvar för kvaliteten på företagets slutprodukter. Inköpsaktiviteter måste stödja de interna kvalitetsmålen och säkerställa att köpta varor och tjänster håller den kvalitet som krävs. Det gäller dels den direkta produktkvaliteten, men även kvalitet med avseende på processer, dokumentation, både internt och hos externa leverantörer. Kvalitet

Ämnen under Kvalitet


Artiklar under Kvalitet


Dela med dig:
  • Facebook
  • LinkedIn
  • Twitter
  • email
  • Ladda ner White paper

  • Verktyg för spendanalys

    Vill Du få kontroll över din inköpsvolym? Behöver Du ett verktyg för spendanalys?
    Spendency