Inköpsbloggen

En inspirationskälla för professionella inköpare

Bloggarkiv juli 2020

Sourcing via dropshippingplattformar

Dropshipping innebär att du kan sälja på nätet utan att behöva ansvara för logistik och varulager. Sourcing via dropshipping har förekommit på den svenska marknaden länge. Men de senaste åren har det utvecklats olika tjänster på marknaden som bidragit till att dropshipping används i större utsträckning än tidigare.

Skälet till det är att de hinder i form av höga inträdesbarriärer som tidigare fanns för dropshipping har avlägsnats och enskilda entreprenörer och startups kan idag testa dropshipping till väldigt låg risk och kostnad. Stora och väletablerade bolag med befintlig försäljning har till och med ingått exklusiva samarbeten med leverantörer som levererar direkt till slutkunderna.

Idag finns det marknadsplatser för dropshipping där inköpare, via en en portal eller plattform, får tillgång till ett stort utbud av produkter från olika leverantörer. Eftersom priser, ledtider och andra villkor redan är stadgade då leverantörer ansluter sig till marknadsplatsen är det relativt okomplicerat för inköpare/återförsäljare att låta dropshippa produkter från olika leverantörer.

I det här inlägget går Jacob Bartoletti, specialist på e-handel B2C och e-handelsplattformar, igenom några av de främsta plattformarna för dropshipping. På webshopsguiden.se kan du läsa mer om dropshipping- och e-handelsplattformar på den nordiska marknaden.

Vad är dropshipping och vad används det till?

Dropshipping innebär i korthet att ett e-handelsbolag kan bedriva försäljning på nätet utan att behöva ta ansvar för logistik och varulager. E-handelsbolaget eller återförsäljaren behöver endast sköta marknadsföringen och försäljningen av “sina” produkter. När en vara sålts till en kund, skickas ordern vidare till leverantören som säkerställer att produkten levereras till kunden.

Det betyder att dropshipping skiljer sig från traditionell distanshandel eftersom både logistik och varulager överlåtes på leverantören. Denna sourcing modell används ibland i strategiskt syfte för att skapa produkthierarkier och på så sätt driva försäljning av produkter med hög lönsamhet eller med annat strategiskt värde.

I vissa fall använder inköpare dropshipping för att testa nya produkter på en marknad. På så vis kan de prognostisera framtida försäljning innan beslut fattas om inköp och ordervärden av produkten i fråga. Läs även: Sourcing via dropshipping: strategier och tips

Fördelarna med dropshippingplattformar

Det finns ett flertal tjänster för dropshipping på marknaden. Många av de mest populära plattformarna fungerar som en förmedlingstjänst. Leverantörer ansluters sig till tjänsten i fråga och laddar upp information om sina produkter och priser. På motsvarande sätt kan återförsäljare ansluta sig till portalen för att komma åt produkter från olika leverantörer.

För både inköpare/återförsäljare och leverantörer finns det flera fördelar med att använda en gemensam plattform för dropshipping. Den kanske största fördelen för båda parter är tidseffektiviteten. Andra fördelar med att använda en plattform för dropshipping är:

 • Det stora utbudet av produkter på ett och samma ställe: På så vis kan e-handelsföretag snabbt jämföra produkter från olika leverantörer vad gäller pris, kvalitet, design etc.
 • Integrationen mellan vissa plattformar för dropshipping och specifika e-handelsplattformar: Beroende på vilken typ av e-handelsplattform som används går det att läsa in produkter direkt från dropshipping plattformen in i webshopen. Då behöver inte produktinformation, bilder, produktbeskrivningar etc. läggas in manuellt.
 • Villkor och avtal behöver inte förhandlas när en återförsäljare vill testa en produkt från en ny leverantör. Både leverantörer och återförsäljare/inköpare som ansluter sig till marknadsplatsens plattform är bundna att följa plattformens villkor och bestämmelser. Alla villkor och avtal framgår för respektive produkt i plattformen.
 • Kostnaden för att använda en plattform för dropshipping är förhållandevis låg eller till och med gratis i vissa fall beroende på vilken plattform som används.

Dropshipping- och ehandelsplattformar vanliga på den nordiska marknaden

Olika tjänster har olika fördelar avseende pris, ledtider, kompatibilitet, produktutbud m.m. Några populära tjänster på den nordiska e-handelsmarknaden är: Alidropship, Oberlo och BigBuy.

AliDropship för WooCommerce

AliDropship är en tjänst för dropshipping som tillåter användare att läsa in produkter från AliExpress sortiment till sin webbutik. AliExpress är en del av företagsgruppen Alibaba, en av världens största marknadsplatser för e-handel. Till skillnad från Alibaba säljer AliExpress även mindre kvantiteter B2C. AliDropship är ett program som designats för webshopar byggda i WordPress, ett s.k.“tillägg”.

Den största och kanske mest populära e-handelsplattformen för WordPress är WooCommerce. AliDropship är därav den mest nyttjade lösningen för dropshipping bland användare av WooCommerce. AliDropship har dock även en egenutvecklad e-handelsplattform som även den är kompatibel med AliDropships plugin.

AliDropship i korthet:

 • Tjänsten ger tillgång till ett stort utbud av produkter som dropshippas från leverantörer anslutna till AliExpress
 • Utbudet av produkter består uteslutande av asientillverkade artiklar, varav merparten av leverantörerna är kinesiska
 • AliDropship ger försäljaren möjlighet att importera produkter hen vill testa i sin webbutik (produktinformation och priser kan anpassas efter att produkterna lästs in i webbshopen)
 • Plattformen kan inte testas gratis. En engångskostnad utgår från 89 USD per användare (för det billigaste tjänstepaketet).

Oberlo för Shopify

Oberlo liknar AliDropship. Oberlo ger precis som AliDropship tillgång till dropshipping från leverantörer anslutna till AliExpress. Den stora skillnaden är att Oberlo endast är kompatibel med Shopifys e-handelsplattform.

Oberlo har blivit ett populärt alternativ på den skandinaviska e-handelsmarknaden eftersom Oberlo även ger användare tillgång till produkter från icke-asiatiska leverantörer. Här kan du läsa mer om Oberlo för den svenska marknaden.

Oberlo i korthet:

 • Produkter kan importeras in direkt i webshopen men Oberlo är endast kompatibelt för webbutiker som använder Shopifys e-handelsplattform
 • Tjänsten ger användare tillgång till produkter från både europeiska och asiatiska leverantörer.
 • Oberlos plattform kan användas gratis upp till ett begränsat antal ordrar. Därefter utgår en kostnad för att använda tjänsten (från 29 USD per månad).

BigBuy

BigBuy är ett Spanien-baserat bolag med en i huvudsak europeisk leverantörsbas. Den stora skillnaden jämfört med Oberlo och AliDorpship, utöver leverantörsbasen, är att BigBuy levererar produkter till slutkunderna med försäljarens emballage och logotyp.

Plattformen erbjuder även en egenutvecklad e-handelsplattform. Dessutom har BigBuy tagit fram en app som kan installeras med butiker byggda med antingen Shopify eller WooCommerce.

BigBuy i korthet:

 • BigBuy är en flexibel tjänst för dropshipping som fungerar väl med både WooCommerce och Shopify. BigBuy är även integrerat med flera världsledande marknadsplatser vilket innebär att nordiska e-handelsföretag kan erbjuda sina produkter på till exempel Amazon, Rakuten, ebay m.fl.
 • BigBuy erbjuder bra ledtider (vanligen 4-5 arbetsdagar). Beställare har även möjlighet att välja leveranssätt. Leveransen utförs till slutkunden i återförsäljarens namn och logotyp.
 • BigBuy kan inte användas gratis. För att kunna dropshippa via BigBuy är prissättningen från 69 EUR per månad. Utöver det utgår en engångskostnad om 90 EUR.

Slutord

Att använda en plattform för dropshipping är ett bra sätt för den som vill testa sin affärsidé. Det krävs minimalt med startkapital i jämförelse med traditionellt inköp. En nackdel med dropshipping är att marginalerna per såld vara kan vara låga och att ledtider kan vara långa.

Troligtvis kommer dropshipping att öka de närmaste åren. Fler dropshippers kommer att kunna erbjuda lagerhållning i Europa som gör det ännu mer fördelaktigt att sourca via dropshipping. Sverige, Danmark och Norge utgör redan idag en stor marknad för dropshipping. Statistik från exempelvis Oberlo visar på att Sverige idag anses vara en av de främsta marknaderna i världen vad gäller dropshipping. Den svenska marknaden ligger dock fortfarande långt ifrån Kina och USA vad det gäller användandet av dropshipping men troligt är att dropshipping och relaterade tjänster kommer att växa på den svenska marknaden ännu mer de kommande åren. Det ska bli intressant att se utvecklingen!

 • Ladda ner White paper

 • Verktyg för spendanalys

  Vill Du få kontroll över din inköpsvolym? Behöver Du ett verktyg för spendanalys?
  Spendency