Inköpsbloggen

En inspirationskälla för professionella inköpare

Bloggarkiv april 2015

Kategoristyrt inköp – Lärdomar från IKEA

I förra veckan kom Sveriges svar på Jonathan O’Briens lära om kategoristyrt inköp – i boken Kategoristyrt inköp delar författaren Magnus Carlsson sina erfarenheter från IKEA.

Magnus utgår ifrån en inköpsprocess som skiljer sig från den klassiska; han ser huvudsakligen fem steg:

1. Definiera > 2. Mäta > 3. Analysera > 4. Förbättra > 5. Styra

Omsatt i traditionella ord kan man säga att de tre första faserna är olika former av strategiskt inköp. Steg fyra är taktiskt inköp och steg fem operativt inköp. Utgångspunkten är six-sigma-lärans process DMAIC som på detta sätt omsätts till inköpstermer.

Utifrån nämnda process beskriver Carlsson en mängd olika metoder, verktyg och framför allt sina egna erfarenheter. Just de egna erfarenheterna är bokens höjdpunkt. Med knorr beskrivs både framgång och fall. T.ex. ett ’case’ med rubriken ”En del böcker ska man inte låna”, där vådan av öppna böcker beskrivs. Dvs att man genom öppna böcker kan låta sig ta över leverantörernas arbete med att effektivisera sig. En annan bra rubrik är ”One size does not fit all”, dvs att man inte kan ställa samma krav på alla leverantörer.

Boken, som går i genren affärslitteratur, är utmärkt för alla som tröttnat på att läsa engelsk litteratur om kategoristyrning. Genom ett lättbegripligt språk på svenska verbaliserar Magnus Carlsson ämnet utifrån svenska värderingar. Det gör den till en given succé, som ingen inköpare får missa!

Köp boken på Adlibris för 174 kr.

Provläs boken på denna länk.

 

 

  • Ladda ner White paper

  • Verktyg för spendanalys

    Vill Du få kontroll över din inköpsvolym? Behöver Du ett verktyg för spendanalys?
    Spendency