Strategiskt inköp

Strategiskt inköp kan delas in i det övergripande strategiarbetet vilket omfattar att ta fram mål och riktlinjer för företagets inköpsverksamhet samt utforma sortiments- och leverantörsstrategier, samt rent inköpsarbete där strategier byggs upp genom analyser, upphandlingar och leverantörssökning (sourcing). Det är mycket centralt för strategiska inköpare att hålla sig ifrån operativ verksamhet eller ren inköpsadministration såsom avropsbeställningar, fakturagranskning, leveransbevakning etc. Strategiskt inköp är därför ofta en centraliserad funktion inom en organisation. I många organisationer faller även taktiskt inköp, såsom leverantörsutveckling och anskaffningslösningar, in under det strategiska inköpet. I sådana fall är arbetat mer inriktat på utformande av inköpsprocesser eller hantering av organisationens inköpssystem, allt för att skapa en effektivare anskaffning av varor och tjänster. Syftet med strategiskt inköp kan sammanfattas i 'att möjliggöra affärer och lösningar som syftar till att förbättra organisationens lönsamhet'. Strategiskt inköp

Processkategorier under Strategiskt inköp


Artiklar under Strategiskt inköp


Dokument under Strategiskt inköp


Dela med dig:
 • Facebook
 • LinkedIn
 • Twitter
 • email
 • Träna din inköpsorganisation

  träning och utbildning i inköp Behöver du utbilda din inköpsorganisation? EFFSO Skills erbjuder skräddarsydda träningar inom inköpsområdet.
  EFFSO Skills
 • Söker du nya utmaningar?

  EFFSO utvecklar inköpsorganisationer Letar du efter ett nytt intressant jobb inom inköp? EFFSO rekryterar inköpare till spännande tjänster. Läs om våra aktuella rekryteringar eller skicka in ditt CV.
  Sök inköpsjobb