Kraljics matris – Portföljanalys

I det moderna inköpsarbetet delar man i allmänhet in leverantörsbasen i olika leverantörskategorier eller ”inköpsfamiljer”. Syftet är att kunna hantera leverantörer med likartad påverkan på verksamheten, likartade marknadsförutsättningar eller likartade egenskaper, som en samlad kategori. För en sådan inköpskategori kan sedan en sortiments- eller kategoristrategi utvecklas för det kort- och långsiktiga arbetet. För att göra indelningen i kategorier används ofta Kraljics Matris som grund.

1983 formulerade Peter Kraljic modellen som har blivit helt ledande inom inköp och sedan utvecklats av en rad olika författare.

Fyrfältsmatrisen bygger på klasserna strategiska, flaskhals, hävstångs och icke-kritiska (hyllvaror). Där de klassas efter parametrarna leveransrisk och finansiell risk. Ur respektive fält finns därefter en rad olika strategier som kan passa för dessa klasser.För att ytterligare få en fördjupad bild av en kategorins strategiska betydelse och den position man själv som inköpare har, kan de s k Kraft-matrisen utnyttjas.Kraljics kraftmatris

Kraftmatrisen är en annan matris som beskriver styrkepositionen mellan en kund och en leverantör och ger tre generiska förhållningssätt i en sådan relation:

1) Balans
2) Diversifiering
3) Exploatering

Strategiska förhållningssätt utifrån Kraljics kraftmatris

Läs mer om Effso tipsar


Läs mer om inköpsanalys


Läs mer om kategoristyrning


Läs mer om strategi


Dela med dig:
 • Facebook
 • LinkedIn
 • Twitter
 • email
 • Träna din inköpsorganisation

  träning och utbildning i inköp Behöver du utbilda din inköpsorganisation? EFFSO Skills erbjuder skräddarsydda träningar inom inköpsområdet.
  EFFSO Skills
 • Söker du nya utmaningar?

  EFFSO utvecklar inköpsorganisationer Letar du efter ett nytt intressant jobb inom inköp? EFFSO rekryterar inköpare till spännande tjänster. Läs om våra aktuella rekryteringar eller skicka in ditt CV.
  Sök inköpsjobb